Terra   Mensura

GEODETSKE  STORITVE


O nas

OPIS PODJETJA:

TERRA MENSURA, Edvard Lavrič s.p. je podjetje za GEODETSKE STORITVE. Imamo strokovno osebje, ki vam zna svetovati in vas pravilno usmeriti na področju ZEMLJIŠKEGA KATASTRA (ureditev meje, parcelacija, izravnava meje, določitev zps, pogodbena komasacija..), KATASTRA STAVB (vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, evidentiranje sprememb v katastru stavb,...), KATASTRA GJI, INŽENIRSKE GEODEZIJE (izdelave geodetskih načrtov, zakoličenje objektov, posnetek obstoječega stanja za potrebe poplavnih študij) in drugo. Ponujamo vse geodetske storitve.

Imamo bogato znanje in izkušnje pri izvajanju storitev na področju zemljiškega katastra, katastra stavb, inženirske geodezije ter 3D - zajema prostora.

Naročite svojo storitev še danes. Ugodno in kakovostno do rešitve!

DELUJEMO NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 • Ureditev meje

 • Izmere gozdnih in kmetijskih zemljišč

 • Parcelacija

 • Izravnava meje

 • Inženirska geodezija

 • Kataster stavb

 • Izdelava geodetskih načrtov

 • Zakoličba objektov

 • Določitev hišne številke

 • Določitev zemljišča pod stavbo

 • Druge storitve

Ponudbe

UREDITEV MEJE

Ureditev meje je prva in osnovna geodetska storitev. Naroči se lahko kot samostojen postopek, lahko pa je le izhodiščni – predhodni postopek za ostale postopke (parcelacija, izravnava,…).

PARCELACIJA

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje. Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

IZRAVNAVA MEJE

Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje in se pri tem površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor 5 % površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne več kakor za 500 m2.

OZNAČITEV MEJE

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra.

VEČ NAŠIH STORITEV...

VPIS STAVBE IN DELOV STAVBE V KATASTER STAVB, DOLOČITEV ZEMLJIŠČA POD STAVBO, PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE, GEODETSKI NAČRT, ZAKOLIČBA OBJEKTOV, BREZPLAČEN NASVET GEODETA …

GEODETSKE STORITVE - TERRA MENSURA, Edvard Lavrič s.p.

Kontakt

Informacije

TERRA MENSURA, Edvard Lavrič s.p.

Trnjava 5

Lukovica,  1225

Pridobite navodila

Delovni čas

Ponedeljek 08:00 - 17:00

Torek 08:00 - 17:00

Sreda 08:00 - 17:00

Četrtek 08:00 - 17:00

Petek 08:00 - 17:00

Pišite nam